Tydlighet
Förståelse
Jämförbarhet

Strukturerade Placeringar

Branschkod

Checklista innan köp

Om SPIS

OM STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE (SPIS)

Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) bildades 2008 som ett projekt inom Svenska Fondhandlareföreningen. Syftet var att skapa gemensamma riktlinjer kring utformningen av marknadsföringsmaterialet för strukturerade placeringar, dessa riktlinjer resulterade i SPIS branschkod år 2009. Branschkoden innehåller vägledande riktlinjer för informationsgivning gällande strukturerade placeringar där kansliet två gånger per år granskar de anslutna företagens följsamhet.

(mer…)

Checklista innan köp

CHECKLISTA INNAN KÖP

Innan du köper en strukturerad placering bör du kolla upp följande:

  • Vem är emittent av placeringen?
  • Är placeringen kapitalskyddad? Till vilken grad?
  • Hur stora är avgifterna (arrangörsarvode och courtage)?
  • Vilka villkor är avkastningen kopplad till?
  • Hur beräknas avkastningen?
  • Titta på de preliminära villkoren (deltagandegrad, kuponger, barriärer etc).
  • Kommer placeringen att noteras på en etablerad marknadsplats som du har tillgång till?
  • Bestäm hur mycket du kan tänka dig att investera i placeringen utifrån just din situation.
  • Sprid riskerna genom att köpa placeringar med olika löptider och med avkastningen kopplad till olika marknader.

Glöm inte att alltid läsa information gällande riskerna i emittenternas grundprospekt och slutliga villkor innan du investerar.

(mer…)

SPIS Årsrapport för 2018

SPIS årsrapport för 2018 summerar året för SPIS, för marknaden för strukturerade produkter, och för branschen. (mer…)

SPIS Annual Report for 2018

SPIS annual report for 2018 summarising the year for SPIS, for the structured products market, and for the structured products industry. (mer…)

Riskindikator för kreditlänkade placeringar

SPIS har beslutat att ställa sig bakom en särskild metod för beräkning av riskindikatorn för kreditlänkade strukturerade placeringar. Metoden har tagits fram genom ett europeiskt branschinitiativ till självreglering och kommer att användas för kreditlänkade placeringar som ges ut av SPIS anslutna företag från det att regelverket PRIIPs träder i kraft den 1 januari 2018. Tillsammans med den metod som gäller för produkter som inte är kreditlänkade kommer en ny riskindikator som är reglerad genom PRIIPs att beräknas. Den ersätter SPIS riskindikator som tidigare använts av SPIS anslutna företag. (mer…)

SPIS Granskning 2017 H1

SPIS halvårsvisa granskning för det första halvåret 2017 visar att antalet anmärkningar fortsätter att minska. ”Det är positivt att antalet anmärkningar har minskat successivt vid varje granskning sedan starten 2014. Vi har kommit en lång väg i arbetet med att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar vilket resultatet bekräftar. Men vi är fortfarande inte i mål.” säger Fredrik Bonthron, Kanslichef på SPIS, Strukturerade Placeringar I Sverige.

(mer…)

Annual Report 2016

SRP European Structured Products Conference 2017

SPIS would like to thank SRP for the opportunity to speak at their European Structured Products Conference 2017, and would also like to congratulate Nordea (Winner: Best Distributor, Nodics) , Swedbank (Winner: Best Distributor, Baltics) and Garantum (Winner: Best Distributor, Norway) for their fantastic achievements.

A full report of the Awards results can be accessed through the following link – https://www.linkedin.com/groups/8117105

Photos: Gareth Davies

Detta bildspel kräver JavaScript.

SRP European Structured Products Conference 2017

SPIS vill tacka för möjligheten att tala vid SRP’s European Structured Products Conference 2017, samtidigt vill vi passa på att gratulera Nordea (Vinnare: Bästa Distributör, Norden), Swedbank (Vinnare: Bästa Distributör, Balticum) och Garantum (Vinnare: Bästa Distributör, Norge) för deras utmärkelser.

Via följande länk finner ni en full rapport på alla utmärkelser – https://www.linkedin.com/groups/8117105

Bilder: Gareth Davies

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

PRIIPs uppskjutet med ett år

Idag beslutade Europeiska kommissionen att skjuta upp PRIIPs regelverket med ett år till 1 Jan 2018. ”Vi välkomnar Kommissionens beslut då det ger industrin mer tid att implementera regelverket. PRIIPs är ett viktigt steg för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden, genom att vidare öka både transparensen och jämförbarheten mellan finansiella produkter.” säger Andreas Widegren Kanslichef SPIS. Utmaningen för industrin har varit bristen på teknisk vägledning och väldigt lite tid för implementering. Vi hoppas nu på att få de svar och vägledning vi behöver för att kunna ta nästa steg i implementeringsprocessen fortsätter Widegren.

Commission Press Release

SPIS Newsletter

spis-apsis-banner

SPIS Newsletter is available through this link.

 

 

SPIS Market Report 2015

SPIS Market Report 2015

 

Link

 

 

Strukturerade Placeringar

OM STRUKTURERADE PLACERINGAR

Sparformen strukturerade placeringar har funnits sedan 80-talet men det var först i slutet av 90-talet som de började erbjudas brett till allmänheten, det vill säga en relativt ny sparform.

Strukturerade placeringar är anpassningsbara investeringsprodukter där investeraren erbjuds placeringar utifrån sin egen syn på risk och avkastning. Exempelvis finns det kapitalskyddade placeringar som tar del av en uppgång samtidigt som det placerade kapitalet är skyddat medan andra typer av strukturerade placeringar erbjuder möjlighet till högre avkastning om spararen ökar sitt risktagande. (mer…)

Medlemmar och Anslutna Företag

Structured Retail Products