SPIS årsrapport för 2019

År 2019 fattade SPIS ett historiskt beslut genom att enas om en gemensam produktbenämning för strukturerade produkter i Sverige. Produktbenämningen avser både instrumenttyp och produkt och är obligatorisk för alla SPIS-medlemmar att inkludera i marknadsföringsmaterial för produkterna. Beslutet är taget som ett ytterligare steg för att öka tydligheten och jämförbarheten och göra det lättare för investerare att få en förståelse för vilka strukturerade produkter som finns. Branschen gav input till översynen av den nyligen införda PRIIPs-regleringen och började förbereda sig för översynen av MiFID II. Både PRIIP och MiFID II trädde i kraft 2018 genom omfattande regler. Utöver SPIS befintliga självreglering är dessa regleringar ett ytterligare steg för att stärka upp konsumentskyddet. Reglerna medför transparens och lika spelregler för många olika sparformer men vad de slutgiltiga effekterna av dem blir i slutändan återstår fortfarande att se och SPIS har aktivt verkat för att peka på vad som behöver förändras för att uppnå syftet med reglerna. SPIS fortsatte under året att ha en...
Read More

Strukturerade placeringars målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet

Strukturerade placeringars målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet Strukturerade placeringar i Sverige, SPIS, har beslutat att införa en rekommendation om att strukturerade placeringars målgrupp presenteras i marknadsföringsmaterialet för dem. Enligt reglerna för produktstyrning under MiFID II ska företag identifiera en målgrupp för de produkter man tänker sälja. Produkten ska vara utformad för att uppfylla behoven hos den identifierade målgruppen och såväl risk som distributionsstrategi ska vara anpassad efter den. Många aktörer presenterar redan idag målgruppen i sina marknadsföringsmaterial men som ett led i att fortsätta öka tydligheten, jämförbarheten och transparensen på marknaden för strukturerade placeringar rekommenderar SPIS att alla aktörer presenterar målgruppen i marknadsföringsmaterialet....
Read More

Riskindikator för kreditlänkade placeringar

SPIS har beslutat att ställa sig bakom en särskild metod för beräkning av riskindikatorn för kreditlänkade strukturerade placeringar. Metoden har tagits fram genom ett europeiskt branschinitiativ till självreglering och kommer att användas för kreditlänkade placeringar som ges ut av SPIS anslutna företag från det att regelverket PRIIPs träder i kraft den 1 januari 2018. Tillsammans med den metod som gäller för produkter som inte är kreditlänkade kommer en ny riskindikator som är reglerad genom PRIIPs att beräknas. Den ersätter SPIS riskindikator som tidigare använts av SPIS anslutna företag. (mer…)...
Read More

SPIS Granskning 2017 H1

SPIS halvårsvisa granskning för det första halvåret 2017 visar att antalet anmärkningar fortsätter att minska. ”Det är positivt att antalet anmärkningar har minskat successivt vid varje granskning sedan starten 2014. Vi har kommit en lång väg i arbetet med att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar vilket resultatet bekräftar. Men vi är fortfarande inte i mål.” säger Fredrik Bonthron, Kanslichef på SPIS, Strukturerade Placeringar I Sverige. (mer…)...
Read More

SRP European Structured Products Conference 2017

SPIS vill tacka för möjligheten att tala vid SRP’s European Structured Products Conference 2017, samtidigt vill vi passa på att gratulera Nordea (Vinnare: Bästa Distributör, Norden), Swedbank (Vinnare: Bästa Distributör, Balticum) och Garantum (Vinnare: Bästa Distributör, Norge) för deras utmärkelser. Via följande länk finner ni en full rapport på alla utmärkelser - https://www.linkedin.com/groups/8117105 Bilder: Gareth Davies  ...
Read More

PRIIPs uppskjutet med ett år

Idag beslutade Europeiska kommissionen att skjuta upp PRIIPs regelverket med ett år till 1 Jan 2018. ”Vi välkomnar Kommissionens beslut då det ger industrin mer tid att implementera regelverket. PRIIPs är ett viktigt steg för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden, genom att vidare öka både transparensen och jämförbarheten mellan finansiella produkter.” säger Andreas Widegren Kanslichef SPIS. Utmaningen för industrin har varit bristen på teknisk vägledning och väldigt lite tid för implementering. Vi hoppas nu på att få de svar och vägledning vi behöver för att kunna ta nästa steg i implementeringsprocessen fortsätter Widegren. Commission Press Release...
Read More
12