Strukturerade placeringars målgrupp bör presenteras i marknadsföringsmaterialet

Strukturerade placeringar i Sverige, SPIS, har beslutat att införa en rekommendation om att strukturerade placeringars målgrupp presenteras i marknadsföringsmaterialet för dem. Enligt reglerna för produktstyrning under MiFID II ska företag identifiera en målgrupp för de produkter man tänker sälja. Produkten ska vara utformad för att uppfylla behoven hos den identifierade målgruppen och såväl risk som distributionsstrategi ska vara anpassad efter den. Många aktörer presenterar redan idag målgruppen i sina marknadsföringsmaterial men som ett led i att fortsätta öka tydligheten, jämförbarheten och transparensen på marknaden för strukturerade placeringar rekommenderar SPIS att alla aktörer presenterar målgruppen i marknadsföringsmaterialet.