SPIS årsrapport för 2018 summerar året för SPIS, för marknaden för strukturerade produkter, och för branschen.

2018 var ett händelserikt år för SPIS och för strukturerade placeringar på många sätt. MiFID II och PRIIPs implementerades genom omfattande regler. Utöver SPIS befintliga självreglering är dessa regler ett ytterligare steg för att stärka upp konsumentskyddet. Även om det återstår att se vad de slutgiltiga effekterna blir av reglerna, så medför de transparenta och lika spelregler för många olika sparformer.

SPIS tog ytterligare utbildningsinitiativ för att öka förståelsen för strukturerade placeringar. Nio utbildningsfilmer som innehåller information om de viktigaste aspekterna av strukturerade placeringar, och som beskriver de vanligaste typerna av placeringarna, publicerades. Dessutom lanserades en ny utbildningshemsida i samband med detta.

SPIS fortsatte under året att ha en nära dialog med Finansinspektionen för att diskutera synen på marknaden för strukturerade placeringar, och regleringar som påverkar den. Även om SPIS har kommit långt i sitt arbete för att öka transparens, jämförbarhet och förståelse för strukturerade placeringar i Sverige, så återstår det fortfarande arbete för att stärka branschen ytterligare och för att skapa förutsättningar för strukturerade placeringar att bli en mer etablerad sparform och ett naturligt inslag i investerares portföljer. Något som de kan och bör vara.

Länk: SPIS Årsrapport 2018 (Endast tillgänglig på engelska)