SPIS har beslutat att ställa sig bakom en särskild metod för beräkning av riskindikatorn för kreditlänkade strukturerade placeringar. Metoden har tagits fram genom ett europeiskt branschinitiativ till självreglering och kommer att användas för kreditlänkade placeringar som ges ut av SPIS anslutna företag från det att regelverket PRIIPs träder i kraft den 1 januari 2018. Tillsammans med den metod som gäller för produkter som inte är kreditlänkade kommer en ny riskindikator som är reglerad genom PRIIPs att beräknas. Den ersätter SPIS riskindikator som tidigare använts av SPIS anslutna företag.

Inom ramen för SPIS startade medlemsföretagen 2012 arbetet med att skapa en branschgemensam Riskindikator som förklarar de viktigaste riskerna i Strukturerade Placeringar. Syftet var att öka förståelsen för riskerna i Strukturerade Placeringar. SPIS ville medverka till att säkerställa att kundens val av placering överensstämmer med kundens behov, avkastnings- och riskprofil. En branschgemensam modell skulle också öka jämförbarheten mellan olika utgivare och mellan olika Strukturerade Placeringar.

Denna riskindikator är inte längre aktuell att använda med anledning av att det genom regelverket PRIIPs ställs krav på att använda en riskindikator med en annan metod. SPIS har därför beslutat att SPIS riskindikatorn inte längre ska användas i marknadsföringsmaterial för strukturerade placeringar som ges ut av SPIS anslutna företag från det att PRIIPs har trätt i kraft den 1 januari 2018. Detta för att undvika att investerare i en strukturerad placering möts av mer än en riskindikator.

Den detaljerade regleringen kring PRIIPs saknar dock önskvärd tydlighet när det kommer till metoden för beräkning av marknadsrisk för kreditlänkade produkter. Därför har ett europeiskt branschinitiativ tagits för att ta fram en särskild metod för dessa produkter. Metoden bedöms efterleva regelverket och kommer att användas både i Sverige och internationellt. Därför finns den numera upplagd på SPIS hemsida (länk).