SPIS halvårsvisa granskning för det första halvåret 2017 visar att antalet anmärkningar fortsätter att minska. ”Det är positivt att antalet anmärkningar har minskat successivt vid varje granskning sedan starten 2014. Vi har kommit en lång väg i arbetet med att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar vilket resultatet bekräftar. Men vi är fortfarande inte i mål.” säger Fredrik Bonthron, Kanslichef på SPIS, Strukturerade Placeringar I Sverige.

Antalet anmärkningar för det första halvåret 2017 uppgår till 29 stycken vilket innebär att knappt 2,5 procent av de 1176 granskade punkterna får en anmärkning. Inte i något av fallen rör det sig om att man bryter mot Branschkoden, utan det rör sig om att man inte följer den fullt ut. Det kan exempelvis röra sig om att information finns med i marknadsföringsmaterialet men att den inte är uttryckt tillräckligt tydligt, eller tillräckligt tidigt.

Nyhet SPIS Granskning 2017 H1