“Nya EU-krav kommer att slå hårt mot småföretagens riskhanteringsmöjligheter” säger Andreas Widegren, Kanslichef på branschorganisationen Strukturerade Produkter i Sverige (SPIS) i en kommentarer till de Europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA:s) förslag på utformningen av faktablad för paketerade investeringsprodukter (PRIIPs).

Förordningen ställer krav på att ett faktablad måste tillhandahållas för paketerade investeringar såsom fonder och strukturerade produkter som säljs till retailkunder. I förslaget omfattas även derivat som inte är av spekulativ karaktär utan används för att skydda en investering, en s.k. hedge.

”Omfattas hedging-instrument så kommer det att slå hårt mot de svenska företagens möjligheter att hantera valuta- och ränteexponeringar då kostnaderna för instrumenten kommer att stiga”, säger Andreas Widegren. ”När ett företag vill hantera sina valutarisk handlar det inte om att de spekulerar utan de säkrar sin affär. Vi anser att öka kostnader för dessa företag går emot målsättningen med kapitalmarknadsunionen”.

Införandet av PRIIPs bör även samordnas med annan viktig EU-reglering på området, som direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

”Eftersom EU-kommissionen vill skjuta upp implementeringen av MIFID II med ett år till 3 januari 2018, bör de även se över tidsplanen för PRIIPs och IDD. För att investerarna ska kunna jämföra produkter och ta beslut på rätt premisser är det viktigt att bankerna och värdepappersbolagen får tid att implementera och anpassa sina system till de tre regelverken”, säger Andreas Widegren.

Branschorganisationen Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) är en bifirma till Svenska Fondhandlareföreningen och har sedan 2008 verkat för tydlighet, jämförbarhet och förståelse på den svenska marknaden för Strukturerade Placeringar.

 

För att läsa SPIS konsultationssvar, klicka här.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Ydrenäs
Presskontakt SPIS
Telefon: 08-56 26 07 05
rickard.ydrenas@fondhandlarna.se